Waterinfiltratie

waterinfiltratie bestratingWater is een actueel onderwerp. Vanwege de toenemende regelgeving door de overheid moet ook bij de inrichting van buitenruimten steeds vaker rekening worden gehouden met hemelwater.

Infiltratiebestrating is een uitstekende oplossing voor de afvoer van hemelwater. Bij infiltratiebestrating loopt het water niet meer via kolken in het riool, maar door of langs de bestrating de grond in. Onder de bestrating bevindt zich een drainagesysteem, dat er voor zorgt dat het teveel aan water word opgevangen en gelijkmatig wordt afgevoerd naar de ondergrond.

Waarom infiltratiebestrating?

Vanuit de overheid afgesproken beleid heeft mensen doen inzien dat het ontkoppelen van hemelwater voor ons en de generaties na ons grote voordelen biedt. Naast deze manier van bewust omgaan met het milieu levert infiltratiebestraling ook kostenvoordelen.

waterdoorlatende bestratingDuurzaam milieubewust bestraten

De afgelopen decennia is het grondwaterpeil aanzienlijk gedaald. Veel gemeenten en provincies kiezen er voor om deze verdroging van de aarde op een natuurlijke manier tegen te gaan door infiltratiebestrating. In plaats van afwatering via het riool, vloeit het hemelwater door of langs de bestrating rechtstreeks de grond in.

Milieubewust bestraten is niet alleen de taak van de (lokale) overheid of de ontwerper. Ook bewoners en gebruikers van de buitenruimte moeten hieraan meewerken. Zo kunnen bijvoorbeeld met het water ook afvalstoffen zoals olie van lekkende auto’s of de zeep van het autowassen rechtstreeks in de grond vloeien. Daarom is het belangrijk om bewoners en gebruikers bewust te maken hoe zij moeten omgaan met infiltratiebestrating.

Kostenvoordelen

Infiltratiebestrating levert aanzienlijke kostenvoordelen op. Doordat het hemelwater via de grond wordt afgevoerd, zijn kolken en riolering niet meer nodig. Ook waterzuiverings-installaties worden hierdoor minder belast.

Soorten infiltratiebestrating

Er zijn twee soorten infiltratiebestrating:

 1. Waterdoorlatende bestrating
  Dit zijn poreuze bestratingsproducten die waterdoorlatend zijn. Het water dringt via de poriën van de steen verder door in de bodem. De stenen kunnen worden gelegd volgens de klassieke methode met een aangepaste fundering.
 2. Waterpasserende bestrating
  Dit zijn bestratingsproducten met verbrede voegen waarlangs het water wordt afgevoerd. De openingen worden hier gecreëerd door speciaal daarvoor ontworpen stenen en tegels.

Basiskleuren en deklagen

Waterpasserende bestratingsproducten hebben in de regel een gladde deklaag. Waterdoorlatende stenen en tegels hebben een open structuur.

ACO Drain gotenBeide soorten kunnen worden opgebouwd met natuursteen granulaten in de deklaag in de kleur die u wenst. Hierdoor wordt de kleur van de bestrating duurzaam gegarandeerd. Het scala aan kleuren is hierbij zo breed als de natuur ons kan bieden.

Enkele kleurvoorbeelden zijn:

 • Licht en donkergrijs
 • Zwart/antraciet
 • Rood
 • Paars
 • Bruin
 • Geel
 • Diverse genuanceerde tinten
 • Wit


Veel mogelijkheden

Door haar uitgebreide marktkennis en een productieproces dat geheel in eigen beheer wordt uitgevoerd is Infra-Solutions in staat om u vrijwel alle kleuren en formaten te leveren. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor het totaalontwerp van uw project.

Hoge kwaliteitseisen

Infra-Solutions levert infiltratiebestrating die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Verschillende keurmerken, waaronder het Nederlandse KOMO-certificaat en de Europese CE-markering garanderen een constante hoge kwaliteit.

Infra-Solutions:

 • Specialist in maatwerkprojecten

 • Compleet assortiment voor grond-, weg- en waterbouw

 • Innovatief

 • Deskundig advies en begeleiding bij uw project

 • Ruim 30 jaar ervaring

 • Expert in applicatiewerken